Thuế thu nhập cá nhân

Tập hợp văn bản và hỏi đáp về thuế TNCN

Đăng ký người phụ thuộc phát sinh số giấy tờ tùy thân đã có giờ phải làm sao

51 0

Có được bù trừ thuế TNCN đối với những đối tượng ủy quyền quyết toán thuế không?

113 0

Giải trình chênh lệch lao động giữa tờ khai quyết toán thuế tncn và lao động tham gia bảo hiểm

115 0

Nộp chậm tờ khai quyết toán thuế TNCN 42 ngày thì mức phạt bao nhiêu?

88 0

Giải trình thuế TNCN của nhân viên phát sinh với cơ quan thuế

133 0

Các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNCN

139 0

Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân

111 0

Phương pháp tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú

104 0

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng của cá nhân cư trú

109 0

Thuế TNCN đối với thu nhập nhượng quyền thương mai, trúng thưởng của cá nhân cư trú

110 0

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền của cá nhân cư trú

113 0

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân cư trú

114 0

Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú

137 0

Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn của Cá nhân cư trú

97 0

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh - Cá nhân cư trú

98 0

Thủ tục hoàn thuế TNCN khi thay đổi CMTND sang thẻ CCCD?

113 0

Tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu với cá nhân và 4,4 triệu cho mỗi người phụ thuộc?

UyenPham UyenPham 275 8

Mã số thuế của người phụ thuộc không hợp lệ phải làm sao?

Cát Viên Cát Viên 142 2

Nộp trễ tờ khai thuế tncn quý 4 nay thuế mời lên làm việc thì ai phải đi?

Linh Yume Linh Yume 146 4

Tại sao thuế tncn 2 nơi lại không khấu trừ 10% mà tính theo lũy tiến?

thoavu90 thoavu90 348 8

Thuế gửi công văn rà soát người có thu nhập ở hai nơi nhưng lao động chỉ có thu nhập cty mình giờ làm sao?

Đỗ Quyên Đỗ Quyên 214 4

Hoàn thuế TNCN khi có thu nhập ở 2 nơi thì nộp hồ sơ ở đâu?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 118 2

Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN khi có thu nhập ở 2 nơi không?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 176 3

Cổ đông sang nhượng vốn góp ngang giá có phải nộp thuế tncn không?

Hang Chu Hang Chu 162 1

Có giấy hoàn thuế TNCN nhưng chỉ đóng thuế 1/2 năm giờ phải làm sao?

Đào Mai Đào Mai 158 1

Mã số thuế cá nhân bị trùng chứng minh thư nhân dân với người khác thì phải làm sao?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 123 0

Quyết toán thuế TNCN nhưng cơ quan thuế bảo chưa nhận được bản điện tử?

hochoi hochoi 177 2

Gửi tờ khai quyết toán thuế TNCN cho cá nhân nhưng ở quận không nhận yêu cầu lên tổng cục thuế phải làm sao

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 162 1

Thuế TNCN với nười nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam

Đào Mai Đào Mai 148 1

Lao động làm việc từ tháng 1 tháng 5 mới đăng ký giảm trừ gia cảnh thì phải tính từ thời điểm nào?

Trần Hà Trần Hà 164 1
Top