Thuế thu nhập cá nhân

Tập hợp văn bản và hỏi đáp về thuế TNCN

Đăng ký giảm trừ gia cảnh có phải mỗi năm làm lại một lần không?

1 0

Tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu với cá nhân và 4,4 triệu cho mỗi người phụ thuộc?

2 0

Mã số thuế của người phụ thuộc không hợp lệ phải làm sao?

0 0

Nộp trễ tờ khai thuế tncn quý 4 nay thuế mời lên làm việc thì ai phải đi?

2 0

Tại sao thuế tncn 2 nơi lại không khấu trừ 10% mà tính theo lũy tiến?

0 0

Thuế gửi công văn rà soát người có thu nhập ở hai nơi nhưng lao động chỉ có thu nhập cty mình giờ làm sao?

1 0

Hoàn thuế TNCN khi có thu nhập ở 2 nơi thì nộp hồ sơ ở đâu?

2 0

Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN khi có thu nhập ở 2 nơi không?

1 0

Cổ đông sang nhượng vốn góp ngang giá có phải nộp thuế tncn không?

0 0

Có giấy hoàn thuế TNCN nhưng chỉ đóng thuế 1/2 năm giờ phải làm sao?

1 0

Mã số thuế cá nhân bị trùng chứng minh thư nhân dân với người khác thì phải làm sao?

0 0

Quyết toán thuế TNCN nhưng cơ quan thuế bảo chưa nhận được bản điện tử?

0 0

Gửi tờ khai quyết toán thuế TNCN cho cá nhân nhưng ở quận không nhận yêu cầu lên tổng cục thuế phải làm sao

2 0

Thuế TNCN với nười nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam

2 0

Lao động làm việc từ tháng 1 tháng 5 mới đăng ký giảm trừ gia cảnh thì phải tính từ thời điểm nào?

0 0

Lao động làm từ tháng 1 đến tháng 5 bây giờ đăng ký giảm trừ gia cảnh từ tháng 1 có được không?

0 0

Đăng ký mã số thuế cá nhân nhưng khi export ra xml nó ra không đúng phải làm sao?

0 0

Thủ tục thay đổi chứng minh thư nhân dân sang thẻ căn cước công dân

0 0

Mất chứng minh thư nhân dân thay bằng thẻ căn cước thông tin không đồng nhất?

0 0

Không tra cứu được mã số thuế cá nhân dù đã đăng ký rồi

0 0

Không mở được tờ khai thay đổi người phụ thuộc online thuế TNCN

1 0

Người cho thuê nhà có phải nộp thuế môn bài, thuế tncn, thuế gtgt không?

0 0

Có thu nhập từ nhiều khoản khách nhau thì giải quyết thuế TNCN như thế nào?

0 0

Quyết toán thuế TNCN nộp thừa nhưng sang quý sau phát sinh phải nộp giải quyết ntn?

0 0

Sao thuế TNCN lại mã chương 757 ạ?

0 0

Công ty không xác nhận giúp mình không có thu nhập để quyết toán thuế TNCN?

1 0

Tờ khai QTT TNCN lại khai số thuế đã khấu trừ thấp hơn số thuế đã kê khai trên các tờ 05KK của quý

0 0

Nộp chậm hồ sơ QTT TNCN 41s mà giờ bị nhận biên bản

1 0

Hạn nộp tiền thuế GTGT,TNDN quý 1 là 30/04 ngày 04/05 nộp có bị phạt không?

1 0

Lỗi nộp tờ khai thuế tncn online

1 0
Top