Thuế thu nhập cá nhân

Tập hợp văn bản và hỏi đáp về thuế TNCN

Có được bù trừ thuế TNCN đối với những đối tượng ủy quyền quyết toán thuế không?

25 0

Giải trình chênh lệch lao động giữa tờ khai quyết toán thuế tncn và lao động tham gia bảo hiểm

27 0

Nộp chậm tờ khai quyết toán thuế TNCN 42 ngày thì mức phạt bao nhiêu?

23 0

Giải trình thuế TNCN của nhân viên phát sinh với cơ quan thuế

59 0

Các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNCN

59 0

Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân

51 0

Phương pháp tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú

45 0

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng của cá nhân cư trú

46 0

Thuế TNCN đối với thu nhập nhượng quyền thương mai, trúng thưởng của cá nhân cư trú

48 0

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền của cá nhân cư trú

50 0

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân cư trú

49 0

Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú

61 0

Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn của Cá nhân cư trú

38 0

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh - Cá nhân cư trú

37 0

Thủ tục hoàn thuế TNCN khi thay đổi CMTND sang thẻ CCCD?

39 0

Tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu với cá nhân và 4,4 triệu cho mỗi người phụ thuộc?

UyenPham UyenPham 96 8

Mã số thuế của người phụ thuộc không hợp lệ phải làm sao?

Cát Viên Cát Viên 60 2

Nộp trễ tờ khai thuế tncn quý 4 nay thuế mời lên làm việc thì ai phải đi?

Linh Yume Linh Yume 58 4

Tại sao thuế tncn 2 nơi lại không khấu trừ 10% mà tính theo lũy tiến?

thoavu90 thoavu90 149 8

Thuế gửi công văn rà soát người có thu nhập ở hai nơi nhưng lao động chỉ có thu nhập cty mình giờ làm sao?

Đỗ Quyên Đỗ Quyên 84 4

Hoàn thuế TNCN khi có thu nhập ở 2 nơi thì nộp hồ sơ ở đâu?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 52 2

Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN khi có thu nhập ở 2 nơi không?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 72 3

Cổ đông sang nhượng vốn góp ngang giá có phải nộp thuế tncn không?

Hang Chu Hang Chu 86 1

Có giấy hoàn thuế TNCN nhưng chỉ đóng thuế 1/2 năm giờ phải làm sao?

Đào Mai Đào Mai 62 1

Mã số thuế cá nhân bị trùng chứng minh thư nhân dân với người khác thì phải làm sao?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 47 0

Quyết toán thuế TNCN nhưng cơ quan thuế bảo chưa nhận được bản điện tử?

hochoi hochoi 71 2

Gửi tờ khai quyết toán thuế TNCN cho cá nhân nhưng ở quận không nhận yêu cầu lên tổng cục thuế phải làm sao

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 60 1

Thuế TNCN với nười nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam

Đào Mai Đào Mai 60 1

Lao động làm việc từ tháng 1 tháng 5 mới đăng ký giảm trừ gia cảnh thì phải tính từ thời điểm nào?

Trần Hà Trần Hà 72 1

Lao động làm từ tháng 1 đến tháng 5 bây giờ đăng ký giảm trừ gia cảnh từ tháng 1 có được không?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 80 1
Top