Thuế giá trị gia tăng

Tập hợp văn bản và hỏi đáp về thuế GTGT

Quyết toán thuế bị loại thuế GTGT thì điều chỉnh như thế nào?

20 0

Đầu ra thuế suất 0% đầu vào 10% đã hạch toán vào giá vốn giờ xuất trả hàng phải làm sao?

22 0

Hoàn thuế GTGT với doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu và kinh doanh hàng không chịu thuế

25 0

Số liệu tờ khai thuế gtgt 33311 khác với báo cáo tài chính thì điều chỉnh lại được không?

33 0

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016

20 0

Gia hạn nộp thuế theo nghị định 41 cơ quan thuế yêu cầu giải trình

23 0

Điều chỉnh tờ khai thuế quý 3/2019 thì có phải thực hiện bút toán nào không?

thuynga92 thuynga92 82 0

Dịch vụ đầu ra không chịu thuế thì có được khấu trừ thuế đầu vào không?

Hang Chu Hang Chu 56 2

Xuất hóa đơn GTGT cho công ty nước ngoài nhưng có văn phòng ở Việt Nam thì phải làm sao?

UyenPham UyenPham 54 1

Nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu thì có được khấu trừ sang thuế GTGT không?

PhuongAnh PhuongAnh 61 3

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

TN96513 TN96513 83 0

Hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất GTGT 5%

TN96513 TN96513 57 0

Danh mục hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất GTGT 0%

TN96513 TN96513 60 0

Đối tượng không chịu thuế GTGT

TN96513 TN96513 62 0

Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng

TN96513 TN96513 61 0

Quy định về hóa đơn chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ

TN96513 TN96513 60 0

Phương pháp tính thuế GTGT mới nhất

TN96513 TN96513 64 0

Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng

TN96513 TN96513 70 0

Phạm vi áp dụng thuế GTGT

TN96513 TN96513 62 0

Khái niệm , đặc điểm và tác dụng của thuế GTGT

TN96513 TN96513 56 0

Thuế gtgt mua nguyên liệu cho sx sản phẩm cả chịu thuế và không chịu thuế làm sao cho có lợi?

Đào Mai Đào Mai 57 1

Số tiền thuế GTGT không làm hoàn thuế phân bổ vào chi phí như thế nào?

Trần Hà Trần Hà 94 2

Thuế gtgt đầu ra với máy móc nông nghiệp bao nhiêu là hợp lý?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 65 1

Có quyết định hoàn thuế nhưng sai số tài khoản người nhận phải làm sao?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 58 1

Xuất khẩu thì tài khoản ngân hàng cần đăng ký ntn để nhận USD?

Linh Yume Linh Yume 57 1

Quên chưa kê khai hóa đơn GTGT đầu vào quý 1 thì phải làm gì?

ngocnguyen ngocnguyen 48 1

Giấy báo có của ngân hàng có phải là chứng từ hợp pháp khi hoàn thuế GTGT với hàng xuất khẩu không?

ngocnguyen ngocnguyen 47 1

Doanh nghiệp doanh thu trên 100 tỷ có được gia hạn nộp thuế không?

ngocnguyen ngocnguyen 50 1

Thuế gtgt của tscđ dùng cho hoạt động kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế khấu trừ được bao nhiêu?

hochoi hochoi 71 3

Có phải nộp lại số thuế gtgt đầu vào đã hoàn tương ứng với số hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại ?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen 138 3
Top