Thuế giá trị gia tăng

Tập hợp văn bản và hỏi đáp về thuế GTGT

Thuế vat với đại lý tàu biển cho nước ngoài là bao nhiêu %

5 0

Kê khai Hóa đơn mua vào không chịu thuế GTGT

88 0

Quyết toán thuế bị loại thuế GTGT thì điều chỉnh như thế nào?

153 0

Đầu ra thuế suất 0% đầu vào 10% đã hạch toán vào giá vốn giờ xuất trả hàng phải làm sao?

140 0

Hoàn thuế GTGT với doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu và kinh doanh hàng không chịu thuế

87 0

Số liệu tờ khai thuế gtgt 33311 khác với báo cáo tài chính thì điều chỉnh lại được không?

107 0

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016

69 0

Gia hạn nộp thuế theo nghị định 41 cơ quan thuế yêu cầu giải trình

77 0

Điều chỉnh tờ khai thuế quý 3/2019 thì có phải thực hiện bút toán nào không?

thuynga92 thuynga92 139 0

Dịch vụ đầu ra không chịu thuế thì có được khấu trừ thuế đầu vào không?

Hang Chu Hang Chu 134 2

Xuất hóa đơn GTGT cho công ty nước ngoài nhưng có văn phòng ở Việt Nam thì phải làm sao?

UyenPham UyenPham 120 1

Nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu thì có được khấu trừ sang thuế GTGT không?

PhuongAnh PhuongAnh 124 3

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

TN96513 TN96513 152 0

Hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất GTGT 5%

TN96513 TN96513 133 0

Danh mục hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất GTGT 0%

TN96513 TN96513 137 0

Đối tượng không chịu thuế GTGT

TN96513 TN96513 117 0

Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng

TN96513 TN96513 126 0

Quy định về hóa đơn chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ

TN96513 TN96513 121 0

Phương pháp tính thuế GTGT mới nhất

TN96513 TN96513 133 0

Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng

TN96513 TN96513 135 0

Phạm vi áp dụng thuế GTGT

TN96513 TN96513 136 0

Khái niệm , đặc điểm và tác dụng của thuế GTGT

TN96513 TN96513 121 0

Thuế gtgt mua nguyên liệu cho sx sản phẩm cả chịu thuế và không chịu thuế làm sao cho có lợi?

Đào Mai Đào Mai 142 1

Số tiền thuế GTGT không làm hoàn thuế phân bổ vào chi phí như thế nào?

Trần Hà Trần Hà 179 2

Thuế gtgt đầu ra với máy móc nông nghiệp bao nhiêu là hợp lý?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 139 1

Có quyết định hoàn thuế nhưng sai số tài khoản người nhận phải làm sao?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 143 1

Xuất khẩu thì tài khoản ngân hàng cần đăng ký ntn để nhận USD?

Linh Yume Linh Yume 129 1

Quên chưa kê khai hóa đơn GTGT đầu vào quý 1 thì phải làm gì?

ngocnguyen ngocnguyen 99 1

Giấy báo có của ngân hàng có phải là chứng từ hợp pháp khi hoàn thuế GTGT với hàng xuất khẩu không?

ngocnguyen ngocnguyen 115 1

Doanh nghiệp doanh thu trên 100 tỷ có được gia hạn nộp thuế không?

ngocnguyen ngocnguyen 118 1
Top