Phần mềm hỗ trợ thuế

Tập hợp các phần mềm hỗ trợ kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp

Lỗi khi đăng nhập vào trang thuedientu phải giải quyết như thế nào?

3 0

Làm sao đổi được mật khẩu trên trang thuedientu.gdt.gov.vn ạ?

1 0

Lỗi đổi mật khẩu token khi nộp thuế trên thuedientu

4 0

Không truy cập được vào thuedientu.gdt.gov

1 0

Lỗi khi cài htkk mới bị dừng khi chạy và không vào được thuedientu

2 0

Lỗi đẩy phụ lục hóa đơn chữ ký số báo thành công mà nộp thì báo chưa ký

2 0

Lỗi sau khi đổi mật khẩu thuedientu thì chỉ máy đổi mật khẩu mới đăng nhập được?

2 0

Chữ ký số BKAV chưa hết hạn nhưng trên thuedientu báo hết bạn không nộp được tờ khai, giờ phải làm sao ạ?

1 0

Lỗi thuedientu không đọc được nội dung tờ khai xml

0 0

Lỗi đổi pass thuedientu mãi không đúng

2 0

Lỗi mật khẩu mới không hợp lệ trên thuedientu phải làm sao?

1 0

Hướng dẫn fix lỗi tự thoát HTKK mọi phiên bản vĩnh viễn trên máy tính

6 0

Phần mềm iTaxViewer phiên bản 1.6.3 ngày 02/03/2020

1 0

Lỗi ký xong mất file không nộp được tờ khai thuế

1 0

Phần mềm ký offline hỗ trợ ký báo cáo thuế của Tổng Cục Thuế

0 0

Lỗi khi vào trang thuedientu in tờ gia hạn nộp thuế

1 0

Lỗi cài HTKK xong không cho nhập mã số thuế để kê khai

0 0

Lỗi đăng nhập vào trang thuế điện tử

0 0

Phần mềm HTKK không cho nhập đủ MST của chi nhánh

1 0

Sửa ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn trên HTKK thì làm như thế nào?

1 0

Làm cách nào in được tờ khai quyết toán thuế đã nộp?

1 0

Đã đăng ký tài khoản ngân hàng với SKHĐT nhưng không đăng ký nộp thuế điện tử được?

2 0

Lỗi là kỳ hạch toán trước kỳ bắt đầu chọn kê khai phải làm sao?

0 0

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 4.3.9

1 0

Không vào được user mst-ql trên thuedientu.gdt.gov.vn để nộp tiền thuế ?

0 0

Phần mềm htkk tự nhảy thuế thu nhập cá nhân không đúng?

0 0

Không truy cập vào được trang thuedientu.gdt.gov.vn để nộp tờ khai

1 0

Lỗi khi dùng chữ ký số trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

2 0

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.8.4

0 0

Lỗi Mã cơ quan thuế nơi nộp trên tờ khai không đúng với đăng ký tại cơ quan thuế

0 0
Top