Phần mềm hỗ trợ thuế

Tập hợp các phần mềm hỗ trợ kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp

Không cài được google chorme Extension của trang thuedientu

138 0

Làm sao đổi được mật khẩu trên trang thuedientu.gdt.gov.vn ạ?

PhuongAnh PhuongAnh 160 1

Lỗi đổi mật khẩu token khi nộp thuế trên thuedientu

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 164 2

Không truy cập được vào thuedientu.gdt.gov

Cát Viên Cát Viên 164 1

Lỗi khi cài htkk mới bị dừng khi chạy và không vào được thuedientu

Minh Anh Minh Anh 146 1

Lỗi đẩy phụ lục hóa đơn chữ ký số báo thành công mà nộp thì báo chưa ký

Trần Hà Trần Hà 178 2

Lỗi sau khi đổi mật khẩu thuedientu thì chỉ máy đổi mật khẩu mới đăng nhập được?

thoavu90 thoavu90 129 1

Chữ ký số BKAV chưa hết hạn nhưng trên thuedientu báo hết bạn không nộp được tờ khai, giờ phải làm sao ạ?

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 132 1

Lỗi thuedientu không đọc được nội dung tờ khai xml

Lê Thùy Linh Lê Thùy Linh 115 1

Lỗi đổi pass thuedientu mãi không đúng

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 225 3

Lỗi mật khẩu mới không hợp lệ trên thuedientu phải làm sao?

Đào Mai Đào Mai 206 1

Lỗi ký xong mất file không nộp được tờ khai thuế

Trần Hà Trần Hà 208 2

Phần mềm ký offline hỗ trợ ký báo cáo thuế của Tổng Cục Thuế

Doraemon Doraemon 154 0

Lỗi khi vào trang thuedientu in tờ gia hạn nộp thuế

Trần Hà Trần Hà 148 1

Lỗi cài HTKK xong không cho nhập mã số thuế để kê khai

Đào Mai Đào Mai 230 3

Lỗi đăng nhập vào trang thuế điện tử

Lê Thùy Linh Lê Thùy Linh 234 2

Phần mềm HTKK không cho nhập đủ MST của chi nhánh

ngocnguyen ngocnguyen 122 1

Sửa ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn trên HTKK thì làm như thế nào?

ngocnguyen ngocnguyen 135 1

Làm cách nào in được tờ khai quyết toán thuế đã nộp?

thuynga92 thuynga92 141 1

Đã đăng ký tài khoản ngân hàng với SKHĐT nhưng không đăng ký nộp thuế điện tử được?

ngocnguyen ngocnguyen 218 3

Lỗi là kỳ hạch toán trước kỳ bắt đầu chọn kê khai phải làm sao?

ngocnguyen ngocnguyen 210 2

Không vào được user mst-ql trên thuedientu.gdt.gov.vn để nộp tiền thuế ?

thoavu90 thoavu90 245 1

Phần mềm htkk tự nhảy thuế thu nhập cá nhân không đúng?

thoavu90 thoavu90 234 2

Không truy cập vào được trang thuedientu.gdt.gov.vn để nộp tờ khai

thoavu90 thoavu90 156 1

Lỗi khi dùng chữ ký số trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

thoavu90 thoavu90 181 1

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.8.4

Doraemon Doraemon 1K 0

Lỗi Mã cơ quan thuế nơi nộp trên tờ khai không đúng với đăng ký tại cơ quan thuế

YenBui YenBui 517 0

Lỗi "The application’s digital signatủe cannot be verified"

YenBui YenBui 444 0

Lỗi Cảnh báo Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng

YenBui YenBui 410 0

Lỗi tờ khai sau khi trình ký xong bấm nộp thì báo lỗi tờ khai không đúng định dạng

YenBui YenBui 795 0
Top