Nghiệp vụ xuất nhập nhẩu

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu,kế toán xuất nhập khẩu, văn bản pháp luật về XNK, kiến thức và hỏi đáp về xuất nhập khẩu

Văn bản pháp luật về XNK

Văn bản quy phạm pháp luật về xuất nhập khẩu
Chủ đề
10
Bài viết
10
Chủ đề
10
Bài viết
10

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm những gì?

YenBui YenBui 441 0

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm những gì?

YenBui YenBui 510 0

Muốn sử dụng chữ ký số để khai hải quan điện tử thì cần điều kiện gì?

YenBui YenBui 398 0

Muốn làm thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ có được không?

YenBui YenBui 472 0

Đăng ký Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế?

YenBui YenBui 407 0

Trường hợp nào miễn thuế xuất, nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu?

YenBui YenBui 421 0

Địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy?

YenBui YenBui 345 0

Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới?

YenBui YenBui 377 0

Địa điểm kiểm tra tập trung của hải quan khi làm thủ tục xuất nhập khẩu?

YenBui YenBui 379 0

Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu là gì?

YenBui YenBui 400 0

Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa (cảng nội địa)?

YenBui YenBui 341 0

Cách xử lý đối vơi trường hợp khách hàng từ chối nhận hàng trên vận đơn?

YenBui YenBui 390 0

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần?

YenBui YenBui 336 0

Hàng hóa đưa ra khỏi kho ngoại quan thì cần làm gì?

YenBui YenBui 349 0

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu?

YenBui YenBui 425 0

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh chuyển khẩu?

YenBui YenBui 408 0

Thủ tục hải quan xuất, nhập khẩu với thương nhân nước ngoài?

YenBui YenBui 295 0

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ ?

YenBui YenBui 355 0

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế?

YenBui YenBui 274 0

Khi nhập hàng theo dạng tạm nhập tái xuất thì Hải Quan quản lý như thế nào?

YenBui YenBui 302 0

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập-tái xuất ?

YenBui YenBui 384 0

Thủ tục thuê kho bên ngoài DNCX để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của DNCX, quản lý hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho?

YenBui YenBui 366 0

Cách xử lý tài sản, hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu khi doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ DNCX thành doanh nghiệp không phải DNCX và ngược lại?

YenBui YenBui 358 0

Thủ tục hải quan đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công, DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, DNCX thuê DNCX khác gia công

YenBui YenBui 309 0

Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩuđối với doanh nghiệp trong khu chế xuất?

YenBui YenBui 335 0

Thông tư 38: Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hoá XK, NK
  • Đã khóa

TN96513 TN96513 525 0

Nghị định số: 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 hướng dẫn thi hành luật hải quan
  • Đã khóa

Thanh Nguyen Thanh Nguyen 393 0

Luật hải quan số Số: 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014
  • Đã khóa

Thanh Nguyen Thanh Nguyen 324 0
Top