Nghiệp vụ xuất nhập nhẩu

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu,kế toán xuất nhập khẩu, văn bản pháp luật về XNK, kiến thức và hỏi đáp về xuất nhập khẩu

Văn bản pháp luật về XNK

Văn bản quy phạm pháp luật về xuất nhập khẩu
Chủ đề
20
Bài viết
20
Chủ đề
20
Bài viết
20

Nhập khẩu thiết bị y tế thì cần làm thủ tục gì, ở đâu?

0 0

Công ty mới thành lập muốn xin miễn giảm thuế có được không?

5 0

Nộp thuế VAT hàng nhập khẩu qua trang thuedientu được không?

0 0

Bán hàng vào khu chế xuất thuế VAT 0% thì có phải làm tờ khai hải quan không?

0 0

Thủ tục đăng ký với hải quan để nhập khẩu hàng?

0 0

Mức thuế với hàng hóa mua tại website nước ngoài chuyển phát nhanh về Việt Nam

1 0

Có được nhận tiền ngoại tệ từ nước ngoài khi không phải là doanh nhiệp xnk hay không?

0 0

Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn

0 0

Thủ tục hải quan giao, nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp

0 0

Thủ tục hải quan đối với trường hợp thuê gia công lại

0 0

Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và xuất khẩu sản phẩm

0 0

Thủ tục đối với hình thức bảo lãnh chung tiền nộp thuế XNK bao gồm những gì?

0 0

Bảo lãnh riêng tiền nộp thuế thì cần phải làm gì?

0 0

Điều kiện người nộp thuế được áp dụng bảo lãnh thuế XNK là gì?

1 0

Có mấy hình thức bảo lãnh thuế của hàng hóa xuất nhập khẩu?

0 0

Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập-tái xuất?

2 0

Thời hạn nộp thuế với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu?

2 0

Cơ sở tính thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp ?

2 0

Căn cứ và phương pháp tính thuế đối với hàng hóa áp dụng thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp ?

1 0

Căn cứ và phương pháp tính thuế đối với hàng hoá áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm?

1 0

Thời điểm tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần?

1 0

Thời điểm tính thuế, tỷ giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu là khi nào?

0 0

Khi nào được thông quan hàng hóa nhập khẩu?

0 0

Quy trình kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu bao gồm các công đoạn nào?

0 0

Quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như thế nào?

0 0

Trường hợp nào thì hủy tờ khai hải quan?

0 0

Doanh nghiệp thay đổi mục đích hàng nhập khẩu thì cần làm gì?

1 0

Quy định khai bổ sung tờ khai hải quan bao gồm những gì?

0 0

Những doanh nghiệp nào không được đăng ký tờ khai hải quan

1 0

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 - File Excel

0 0
Top