Nghiệp vụ bảo hiểm

Kế toán bảo hiểm,kế toán chế độ,Luật bảo hiểm,bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp, Các văn bản pháp luật về chế độ bảo hiểm của người lao động

Văn bản pháp luật bảo biểm

Văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm
Chủ đề
7
Bài viết
7
Chủ đề
7
Bài viết
7

Công ty nợ tiền bảo hiểm không đóng và chốt được thì có được hưởng lương hưu không

58 0

Chế độ dưỡng sức sau sinh đẻ mổ thì cần thủ tục gì?

49 0

Đóng truy thu bảo hiểm và xác định mức đóng

52 0

Công ty cũ chưa đóng và chốt sổ, người lao động muốn đóng và chốt thì làm như thế nào

53 0

Đăng ký bảo hiểm cho nhân viên thì cần giấy tờ gì?

173 0

Truy thu bảo hiểm xã hội từ năm cũ bây giờ không biết phải xử lý làm sao xin được giúp đỡ

160 0

Thủ tục báo giảm và chốt sổ bảo hiểm cho nhân viên nghỉ việc gồm những gì?

160 0

Thut tục báo giảm và chốt sổ bảo hiểm cho nhân viên nghỉ việc gồm những gì?

165 0

Công ty TNHH 2 thành viên giám đốc không hưởng lương thì có phải tham gia bhxh không?

155 0

Nhân viên công ty đang tham gia bảo hiểm tự nguyện ở địa phương giờ khai tăng bảo hiểm ở công ty như thế nào?

99 0

Nhân viên có bầu 2 tháng mới vào công ty thì có được hưởng bảo hiểm thai sản không

105 0

Đã nghỉ việc nhưng công ty cũ vẫn tham gia bảo hiểm xã hội cho nhân viên

97 0

Người lao động nghỉ sinh khi đóng bảo hiểm được 5 tháng

148 0

Người lao động nghỉ thai sản đi làm trước thời hạn có phải đóng bảo hiểm không?

132 0

Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh được hưởng 6 ngày hay 7 ngày trợ cấp bảo hiểm?

PhuongAnh PhuongAnh 174 1

Thay CMTND có phải làm điều chỉnh thay đổi bhxh không?

PhuongAnh PhuongAnh 152 1

Đóng bảo hiểm từ t10/2019 nhưng do dịch nghỉ 1 tháng vậy tháng 10/2020 có được hưởng thai sản không?

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 130 1

Người lao động chỉ đi làm 14 ngày 1 tháng thì có đóng bảo hiểm xã hội không?

Lê Thùy Linh Lê Thùy Linh 186 3

Công nhân viên không chịu tham gia bảo hiểm giờ phải làm sao

Hang Chu Hang Chu 204 2

Thẻ bảo hiểm y tế hết hạn mà công ty vẫn đang tham gia bảo hiểm thì có cần làm gì không?

Cát Viên Cát Viên 121 2

Xin hỏi về cách tính tiền nghỉ ốm dài ngày cho người lao động

Hang Do Hang Do 188 2

Giải trình chế độ thai sản khi nhân viên đóng bhxh 7 tháng trước khi sinh?

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 130 2

Hưởng trợ cấp 1 lần bhxh với người lao động vợ không tham gia bhxh?

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 97 0

Công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viên mà chỉ muốn mua bảo hiểm y tế có được không?

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 184 3

Đóng bảo hiểm cho người lao động trước có được không?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 98 1

Công ty trích bảo hiểm nhưng không đóng cho nhân viên giờ phải làm sao?

Đào Mai Đào Mai 199 3

Có cách nào tự mình sang cơ quan bảo hiểm lấy thẻ bảo hiểm y tế hay không?

Đỗ Quyên Đỗ Quyên 109 1

Muốn kiện công ty vì không chốt sổ bảo hiểm cho người lao động khi nghỉ việc

Đỗ Quyên Đỗ Quyên 131 1

Thay đổi hộ khẩu khác tỉnh thì thẻ bhyt và sổ bhxh có gặp vấn đề gì khi hưởng thai sản không?

Đào Mai Đào Mai 114 1

Giải trình số lao động bảo hiểm khác với số lao động quyết toán thuế TNCN?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 184 5
Top