Nghiệp vụ bảo hiểm

Kế toán bảo hiểm,kế toán chế độ,Luật bảo hiểm,bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp, Các văn bản pháp luật về chế độ bảo hiểm của người lao động

Văn bản pháp luật bảo biểm

Văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm
Chủ đề
11
Bài viết
11
Chủ đề
11
Bài viết
11

Cơ quan bảo hiểm trả tiền thai sản theo quý có đúng không?

2 0

Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh được hưởng 6 ngày hay 7 ngày trợ cấp bảo hiểm?

2 0

Thay CMTND có phải làm điều chỉnh thay đổi bhxh không?

0 0

Đóng bảo hiểm từ t10/2019 nhưng do dịch nghỉ 1 tháng vậy tháng 10/2020 có được hưởng thai sản không?

1 0

Người lao động chỉ đi làm 14 ngày 1 tháng thì có đóng bảo hiểm xã hội không?

0 0

Công nhân viên không chịu tham gia bảo hiểm giờ phải làm sao

2 0

Thẻ bảo hiểm y tế hết hạn mà công ty vẫn đang tham gia bảo hiểm thì có cần làm gì không?

0 0

Xin hỏi về cách tính tiền nghỉ ốm dài ngày cho người lao động

0 0

Giải trình chế độ thai sản khi nhân viên đóng bhxh 7 tháng trước khi sinh?

1 0

Hưởng trợ cấp 1 lần bhxh với người lao động vợ không tham gia bhxh?

1 0

Công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viên mà chỉ muốn mua bảo hiểm y tế có được không?

0 0

Đóng bảo hiểm cho người lao động trước có được không?

0 0

Công ty trích bảo hiểm nhưng không đóng cho nhân viên giờ phải làm sao?

1 0

Có cách nào tự mình sang cơ quan bảo hiểm lấy thẻ bảo hiểm y tế hay không?

0 0

Muốn kiện công ty vì không chốt sổ bảo hiểm cho người lao động khi nghỉ việc

0 0

Thay đổi hộ khẩu khác tỉnh thì thẻ bhyt và sổ bhxh có gặp vấn đề gì khi hưởng thai sản không?

0 0

Giải trình số lao động bảo hiểm khác với số lao động quyết toán thuế TNCN?

1 0

Giữa tháng 4 báo giảm lao động nhưng vẫn đóng tiền giờ bảo hiểm báo đóng dư làm sao?

0 0

Thông báo tiền đóng bảo hiểm bị sai giữa cơ quan bảo hiểm và tiền trên bảng kê của kế toán?

0 0

Đóng bảo hiểm xã hội ở 2 công ty một lúc có được không?

1 0

Đã chuyển tiền nộp bảo hiểm nhưng trên C12 vẫn báo chưa nộp phải làm sao?

1 0

Có được đóng bảo hiểm xã hội truy thu các tháng trước hay không?

1 0

Tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không được chốt sổ thì giờ đóng theo sổ bhxh cũ hay sao ạ?

2 0

Vừa khai báo bảo hiểm cho nhân viên thì nhân viên nghỉ phải làm sao?

1 0

Cơ quan bảo hiểm yêu cầu mang hồ sơ lương và quyết toán thuế để rà soát nhưng không có công văn?

1 0

Vào công ty làm phải đóng bảo hiểm 50% thì có nên đóng không?

0 0

Thủ tục cấp lại thẻ BHYT?

0 0

Tiền bảo hiểm về tới công ty chưa kịp trả thì bị cháy rụi giờ làm sao?

1 0

Nhờ đóng bảo hiểm để hưởng chế độ thai sản có được không?

0 0

Mình đóng bhxh liên tục từ 2013 đến nay nhưng tại sao lại ghi thời điểm đủ 5 năm là 1.7.2023?

4 0
Top