Hỏi đáp nghiệp vụ kế toán

Tham gia thảo luận hỏi đáp các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày

Chương trình quà tặng cho khách hàng

18 0

Có phát sinh mua hàng nhưng không lấy hóa đơn, Ck thanh toán qua ngân hàng, hiện đối tác giải thể thì xử lý như thế nào

35 0

Lợi nhuận thấp 3%/ doanh thu liệu có bị thuế tham vấn giá về mặt hàng bán để áp thuế không

37 0

Cách kê khai mẫu 06/TNCN chuyển nhượng vốn chứng khoán

22 0

Làm tạm ngưng hoạt động một thời gian thuế có thanh tra không

31 0

công ty bị quy vào doanh nghiệp bỏ trốn thì xử lý như thế nào

19 0

Xuất sai thứ tự quyển hóa đơn, đã kê khai các quyển đã xuất thì xử lý như thế nào

19 0

Không kê khai và nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh giờ xử lý như thế nào

24 0

DỰ BÁO BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

84 0

Có phải chia cổ tức trước khi sát nhập doanh nghiệp không

17 0

Hoàn trả tiền bảo hành giữ lại có phải xuất hóa đơn trong trường hợp dưới đây không

26 0

Công ty thương mại không có chứng chỉ năng lực xây dựng có được xuất hóa đơn xây lắp không

30 0

Giá trị quyết toán giảm so với giá trị hóa đơn đã xuất có phải làm điều chỉnh giá vốn tương ứng không

18 0

KH cá nhân ck tài khoản công ty không xuất hóa đơn năm 2016 giờ xử lý như thế nào

19 0

Hoa hồng môi giới được tính là chi phí hợp lệ thì cần các điều kiện gì

19 0

Cách tính giá thành sản phẩm theo trong trường hợp dưới đây như thế nào

24 0

hạch toán chi phí công tác không có hóa đơn như thế nào

23 0

Phát sinh DT Quý 2 nhưng nhưng chưa có đầu vào, bây giờ phải xử lý như thế nào

47 0

Mua bánh trung thu hóa đơn trực tiếp, xuất ra biết tặng thì ghi giá xuất và thuế như nào

31 0

Hộ cá thể thì cách tính thuế và hồ sơ kê khai thuế như thế nào

18 0

Công ty đã quyết toán nhưng bảng cân đối TK tổng nợ có không cân nhau thì xử lý như nào

22 0

Giải thể công ty thì vốn 411 được xử lý như thế nào

22 0

Công ty đổi tên thì công văn miễn dấu của tên công ty cũ có được sử dụng không

28 0

Có phải nộp tờ khai thuế trong thời gian tạm dừng kinh doanh không

21 0

Quà tặng mua vào và xuất ra hạch toán như thế nào cho đúng theo TT 200

24 0

kết chuyển thuế GTGT theo tháng, vậy có kết chuyển doanh thu theo tháng hay không

23 0

Có phải nộp tờ khai thuế trong thời gian tạm ứng kinh doanh không

19 0

Công ty bị đóng MST từ quý 2/2019, hiện nay làm hồ sơ khôi phục thì mức phạt chậm nộp các tờ khai như thế nào

23 0

Thuê xe giá 0 đồng, chi phí xăng xe có hợp lệ hay không

20 0

Hóa đơn liên 2 đã đóng dấu vay ngân hàng hủy đi có bị sao không

20 0
Top