Hỏi đáp nghiệp vụ kế toán

Tham gia thảo luận hỏi đáp các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày

THỦ TỤC THANH TOÁN HÓA ĐƠN TM

38 0

Xây dựng hệ thống kế toán giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả

35 0

Kê khai thuế GTGT cho dự án tại công ty thủy điện

76 0

Kê khai giao dịch liên kết

92 0

Hoá đơn điện tử không ký người mua hàng,không có mã số thuế có hợp lệ không

85 0

Thuế vãng lai ngoại tỉnh hạch toán như thế nào

78 0

Công ty em tự dưng bốc cháy sạch toàn bộ tài sản và giấy tờ các kiểu xử lý như thế nào

75 0

Kế toán công ty công nghệ thông tin

103 0

Chi phí thuê nhân công ngoài xây dựng nhà xưởng thì cần gì để đưa vào chi phí hợp lý

75 0

Tính giá thành sản phẩm xuất khẩu theo tháng hay theo năm

65 0

Bán hàng trong siêu thị hoá đơn xuất như thế nào

44 0

Quý 1 có phát sinh doanh thu mà không nộp báo cáo thì sử dụng ntn

42 0

Hạch toán và xuất hoá đơn ntn với khoản lợi nhuận cố định hàng tháng

34 0

Đánh giá lại tỷ giá ?

39 0

Thanh toán 70% giá trị đơn hàng khi chưa cung ứng dịch vụ có xuất hóa đơn được không

40 0

Cá nhân có 2 mã số thuế cá nhân xử lý nhứ thế nào

31 0

Phí cầu đường bên thuê xe trảm , tại công ty cho thuê hạch toán như nào

30 0

Thông báo phát hành 1 quyển hóa đơn mà sử dụng đến quyển thứ 7 thì phải xử lý như thế nào

47 0

Bảo hành sản phẩm bóc linh kiện từ máy mới ra ( hàng nguyên chiếc) xử lý như thế nào

42 0

Xuất hoá đơn vào cty chế xuất như thế nào

40 0

Làm thủ tục hủy hoá đơn có cấn làm việc với phòng ấn chỉ hay không

48 0

Công ty mới thành lập vốn điều lệ 8 tỷ nhưng không góp thì phải làm sao?

41 0

Doanh nghiệp lỗ nhiều hơn vốn đăng ký thì làm gì cho hợp lý

43 0

Cùng một mặt hàng nhưng có nhiều giá khác nhau thì làm sao cho hợp lý

38 0

Kế toán bỏ sót doanh thu của năm cũ giờ phải xử lý như thế nào?

43 0

Khoán nhân công, thanh toán nhiều lần mỗi lần trả có phải khấu trừ 10% hay không

36 0

Thanh toán qua máy Pos có cần lưu bill tính tiền để kẹp với chứng từ thanh toán không

38 0

Hoá đơn bên mua đã kê khai nhưng bên bán chưa xuất hoá đơn thực tế thì xử lý như thế nào

42 0

Không sử dụng hoá đơn đã phát hành nữa thì cần thủ tục gì

42 0

Có nhiều sản phẩm mức chiết khấu khác nhau thì xuất hoá đơn điện tử như thế nào

38 0
Top