Hỏi đáp nghiệp vụ kế toán

Tham gia thảo luận hỏi đáp các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày

Chi phí chạy quảng cáo google, facebook nhân viên trả làm sao đưa vào chi phí hợp lý

2 0

Tiền Công ty thuê thầy về cúng hạch toán vào đâu cho hợp lý?

0 0

Báo cáo tài chính không phát sinh nhưng sổ phụ ngân hàng lại phát sinh phải làm sao?

2 0

Hỏi về tài sản cố định do doanh nghiệp tự xây dựng đưa nguyên giá sao cho hợp lý

2 0

Kế toán thi công nội thất theo công trình thì cần báo cáo kế toán nào?

1 0

Chi phí khấu hao tài sản cố định khi doanh nghiệp chưa sản xuất có được đưa sang chi phí chờ phân bổ?

2 0

Công ty làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh thì có cần thông báo với thuế không?

2 0

Giao hàng gia công cho nước ngoài theo chỉ định tại địa điểm trong nước có phải xuất hóa đơn GTGT không?

0 0

Hóa đơn đầu vào là kg thì đầu ra xuất là mét được không?

2 0

Công ty đang tạm ngừng hoạt động thì có nộp được các loại báo cáo năm cũ không?

0 0

Kế toán công ty xây dựng hạch toán hết vào 154 không tách công trình có sao không?

0 0

Hàng hóa được biếu tặng không có giá vốn giờ thanh tra phải làm như thế nào?

0 0

Lập định mức dầu cho xe bồn công ty bê tông thương phẩm

0 0

Nộp lại báo cáo tài chính và quyết toán thuế tncn nhưng lỗi tờ quyết toán tncn

1 0

Hóa đơn vat đầu vào trước ngày thành lập công ty giải quyết như thế nào?

1 0

Khách hàng cá nhân chuyển khoản vào công ty nhưng không lấy hóa đơn phải làm sao?

2 0

Công ty mới làm thêm địa điểm kinh doanh khác tỉnh thì có cần nộp tờ khai môn bài không?

1 0

Kế toán giá thành trong công ty sản xuất gỗ nhờ được hướng dẫn

1 0

Có được làm bút toán điều chỉnh tài khoản 1331 và 3331 không?

0 0

Hỏi về chi nhánh khách tỉnh hóa đơn và con dấu có dùng chung được với công ty mẹ không?

0 0

Giải trình số liệu chênh lệch giữa kế toán và cơ quan thuế

1 0

Công ty dịch vụ kế toán làm báo cáo không tách công trình giờ phải làm lại?

0 0

Mở tài khoản ngân hàng yêu cầu phải có kế toán trưởng nhưng bên mình không có giờ làm sao?

0 0

Chi phí hoa hồng được hưởng khi bán hàng cho công ty nước ngoài hạch toán như thế nào?

0 0

Hồ sơ hình thành tài sản cho công ty cổ phần tự xây dựng cần những gì?

0 0

Đã xuất hóa đơn thanh toán 100% công trình, khách hàng giữ 5% thì khoản này xử lý như thế nào?

1 0

Hạch toán hóa đơn gtgt điều chỉnh giảm tiền thuê văn phòng

1 0

Thuế suất đối với hàng gia công là bao nhiêu %

0 0

Nộp lại báo cáo tài chính 2017 thì có phải nộp lại các năm 2018,2019 không?

1 0

Chứng từ khi mua tscđ ngoài hóa đơn gtgt, hợp đồng và Co thì cần thêm gì nữa?

0 0
Top