Hóa đơn chứng từ

Tổng hợp những câu hỏi về hóa đơn chứng từ thuế

Hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống có phải liệt kê hết món ăn ra không?

11 0

Xuất hóa đơn điện tử cước vận chuyển như thế nào

21 0

Công ty cung cấp phần mềm cho công ty nước ngoài đã làm invoice nhưng xuất hóa đơn có sao không?

43 0

Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp bỏ trốn có bị loại không?

29 0

Giá trị công trình quyết toán bị giảm do phòng tài chính giờ xuất hóa đơn theo số liệu nào

29 0

Hóa đơn chuyển phát nhanh bị thiếu mst và địa chỉ phải làm sao

30 0

Xuất hóa đơn điều chỉnh hóa đơn đã xuất năm cũ như thế nào?

27 0

Có được đóng dấu mộc treo lên hóa đơn điện tử không

22 0

Gạch chéo nhầm hóa đơn không hủy giờ phải làm sao?

23 0

Công ty sử dụng hết hóa đơn gtgt rồi thì có phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không?

24 0

Thủ tục phát hành hóa đơn cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh

21 0

Công ty sản xuất bán vừa xuất khẩu vừa bán hàng trong nước thì sử dụng hóa đơn nào

31 0

Khách hàng hủy hóa đơn sau khi đã kê khai thuế giờ phải làm sao?

26 0

Điều chỉnh tờ khai thuế bị sai giờ điều chỉnh lại như thế nào?

33 0

Hóa đơn điện tử taxi nội dung quá dài bây giờ phải làm sao?

26 0

Hóa đơn tháng 12/2019 kê vào tháng 5/2020 có được không?

28 0

Ngày bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là ngày nào?

41 0

Sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy có được không?

39 0

Xuất hóa đơn bán công nghệ cho cá nhân được không?

33 0

Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế cần lưu ý khi thực hiện giao dịch

53 0

Hàng hóa có 2 thuế suất thì nên xuất 1 hóa đơn hay 2 hóa đơn

42 0

Hóa đơn nhà hàng có được ghi là dịch vụ ăn uống không?

42 0

Xuất hóa đơn cho khách hàng rồi nhưng khách hàng quên kê khai

44 0

Biên bản nghiệm thu sau ngày xuất hóa đơn GTGT có được không?

31 0

Thanh toán bằng máy pos thì thời điểm lập hóa đơn điện tử khi nào?

56 0

Hóa đơn tên sản phẩm không đúng với thực tế sản phẩm bán có nhận được không?

42 0

Thông báo phát hành hóa đơn 30/03 thì có phải nộp báo cáo BC26 quý 1 không?

40 0

Hóa đơn điện tử khách hàng sửa tay đã kê khai giờ phải làm sao?

45 0

Hóa đơn GTGT của doanh nghiệp bỏ trốn bây giờ phải làm sao?

44 0

Điều chỉnh thông tin hóa đơn điện tử đã xuất cho khách hàng như thế nào?

49 0
Top