Các sắc thuế khác

Tập hợp văn bản và hỏi đáp về các loại thuế khác

Có phải làm công văn để được miễn lệ phí môn bài cho công ty mới thành lập hay không?

0 0

Công ty Việt Nam nhận hoa hồng môi giới có phải khai thuế nhà thầu không?

1 0

Thuế môn bài của công ty hoạt động trở lại tính như thế nào?

1 0

Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thuế xuất nhập khẩu

0 0

Miễn thuế, giảm thuế , hoàn thuế xuất nhập khẩu

0 0

Kê khai thuế nộp thuế XNK và Địa điểm, hình thức nộp thuế XNK

0 0

Hồ sơ khai thuế XNK và thời hạn nộp thuế XNK

2 0

Nguyên tắc quản lý thuế Xuất nhập khẩu

0 0

Căn cứ tính thuế , hạn ngạch thuế quan, thời điểm tính thu , tỷ giá tính thuế XNK

2 0

Đăng ký mã số thuế nhà thầu qua trang thuedientu rồi thì có phải nộp bản giấy không?

1 0

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hạn nộp như thế nào?

0 0

Các văn bản pháp luật hiện hành về thuế tiêu thụ đặc biệt

0 0

Một số điểm lưu ý về quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt

0 0

Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt

0 0

Phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt

2 0

Thuế suất Thuế tiêu thụ đặc biệt

2 0

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

0 0

Đối tượng chịu thuế, đối tượng không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

0 0

Những vấn đề chung về thuế tiêu thụ đặc biệt

1 0

Đăng ký mst nhà thầu qua mạng nhưng đến nay vẫn chưa được cấp phải làm sao?

2 0

Từ ngày 1/7 thì NĐ119 hết hiệu lực luôn còn NĐ51 vẫn còn hiệu lực đến 2022 đúng ko ạ?

0 0

Thành lập chi nhánh tháng 3/2020 có phải nộp tờ khai môn bài không?

0 0

Công ty chuyển văn phòng sang quận khác nhưng muốn giữ thuế ở quận cũ thì cần làm thủ tục gì?

0 0

Nhận được mã số thuế nhà thầu google và facebook cần làm gì tiếp theo?

0 0

Trả tiền do phân phối độc quyền hạch toán như thế nào?

2 0

Văn phòng giao dịch có phải nộp thuế môn bài không?

0 0

Công ty mới thành lập tháng 5/2020 thì có được miễn nộp thuế môn bài không?

1 0

Thuế nhà thầu tại Thái Lan xin được chỉ giúp

0 0

Có được hoàn tiền nộp thừa tiền thuê đất hoặc bù trừ sang thuế GTGT, TNDN không?

0 0

Tờ khai thuế môn bài nộp rồi không khải lại được 0 đồng trong HTKK

1 0
Top